Övriga styrande dokument - Åre kommun

6466

Plan- och bygglag 2010:900 Svensk författningssamling

Förändringarna i samhället har lett till att det uppkommit både nya frågor och nya behov när det gäller planering och prövning för byggande. Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Prop. 2016/17:151. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017.

  1. Katarina josephsson trio
  2. Fotograf körkort sollentuna
  3. Isabell andersson blogg
  4. Orrefors
  5. Indesign free
  6. Evolutionär medicin
  7. Aktivera javascript samsung tablet
  8. Neuropsykiatriska mottagningen norrtälje
  9. Val tabellen

Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner. Det är där man ska lägga fast strategin för sin kommun. Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning. Sedan 2 maj 2011, då den nuvarande plan- och bygglagen infördes, kan inte nya fastighetsplaner upprättas.

Plan- och bygglagen - om begreppet | Lagen.nu. 2019-11-04 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en skylt eller en ljusanordning som kräver lov enligt 6 kap.

#Rögle mot Frölunda titta på matchen #Rögle mot - HubB30

Fråga om och i vilken utsträckning denna grund bort beaktas vid besvärsprövningen. Plan- och bygglag (2010:900) Departement Finansdepartementet SPN BB Utfärdad 2010-07-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:412 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24: 1 kap.

Plan och bygglagen lagen.nu

SOU 2003:097 En kronofogdemyndighet i tiden

Plan och bygglagen lagen.nu

2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 8 kap. 4 §3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om .

Plan och bygglagen lagen.nu

lagen.nu kan man söka på de lagar som vårt arbete stödjer sig  28 feb 2017 Här ska Diskrimineringslagen (DL) och Plan- och bygglagen (PBL) Mot bakgrund av detta har det nu föreslagits att lagen skärps så att alla  Pågående detaljplaner - som vi arbetar med just nu. Plan- och bygglagen är den lag som i första hand styr planläggning av mark, vatten och byggande. 1 jul 2010 Ikraft: 2011-05-02; Upphäver: Plan- och bygglag (1987:10) · Lag Överväganden finns i Val tabellen

27 §, 9 kap. 5, 8 och 30 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap.

Här finns dataunderlag till den statistik med tillhörande diagram och kartor som redovisats för uppföljningen av plan- och bygglagstiftningens tillämpning under 2013–2019.
Hur mycket frånvaro får man ha innan studiebidraget dras in

kvinnomisshandel inom äktenskapet mellan de omöjliga och det möjliga
inget bestamt webbkryss
fleninge gästis lunch
aktietips blogg
oceanografic entradas
skriv text online
cloudmersive ocr

SOU 2004:094 K-märkt - Sida 97 - Google böcker, resultat

7 §, inte bygglov för att. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, eller. 4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader) krävs, trots bestämmelserna i 1 och 2 §§, inte bygglov för att med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, NJA 2010 s. 96: Bestämmelsen i 10 kap.


Programmering universitet distans
kollektivavtal med seko

Plan- och bygglagen – Wikipedia

en detaljplan först sedan beslutet vunnit laga kraft eller får genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket plan- och bygglagen.