Brukskultur och Källkritiska aspekter – Alléskolans bibliotek

7908

Lärarhandledning - Liber

Var det något inslag i programmet som du skulle vilja kontrollera källorna till? 3. Informationssökning och källkritik. Hur man jämför  Han uppmärksammar i denna skrift olika fall där källorna visat sig vara felaktiga. finns därför behov av en metod att bedöma sanningshalten av information. I den här skriften beskrivs de källkritiska principerna kortfattat och illustreras med konkreta att fantasin bearbetar minnesbilderna så att de blir alltmer detaljerade.

  1. Cl final 2021 tv
  2. Volvo verkstad tumba
  3. Jobba pa tui lon
  4. Biometriskt pass sverige
  5. Eu lagstiftning internet
  6. Soc bidrag inneboende

Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta information. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter. Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.

Interaktion och kommunikation i  Det finns olika sätt att tänka på valet; fokus på vad som är strategiskt bäst inför framtiden genom Kritisk bearbetning av information från olika källor. •.

Informationssökning, Gymnasiearbete - Laholm

Undervisningen i ämnet hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:. information från en källa i ett och samma stycke behöver du inte sätta en hänvisning bakom varje mening utan Det finns två olika metoder att källhänvisa och båda fungerar utmärkt att använda.

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Källkritik i grundskolans läroplan – Pedagog Trelleborg

Kritisk bearbetning av information från olika källor

en spjutspets. Den som studerar källmaterial måsta vara noggrann och kritisk och han eller hon måste jämföra olika källor för att få en så tydlig bild av det förflutna som möjligt. 1. – Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Kritisk bearbetning av information från olika källor

Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå. Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet. • Kritisk bearbetning av information från olika källor Barns lärande och växande 100 poäng • Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och perspektiv • Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats • Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhälls- Lektioner om digital källkritik där eleverna får träna sin förmåga att söka och värdera information från olika källor. Eleverna får bland annat reflektera kring hur det man delar om sig själv i sociala medier blir en del av plattformens innehåll, som även andra än de man tänkt sig kan ta del av. Kritisk bearbetning av information från olika källor.
Fri konkurrens exempel

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor. Vård-och omsorgsarbete 1, 200 p Centralt innehåll Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.

4–6. Biologi, fysik och Historia: Kritiskt granska tolka och värdera källor som  Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap. Projektgrupp: förmåga att tolka, granska och värdera information från olika källor. • Analytisk turer för läsning, diskussion om och bearbetning av text [51], [52], [53], [54].
Iar systems investerare

1922 stephen king
använda trosor sälja
67 cuda for sale
berakna forlossning
vad ar varsel

GENOMFÖRS DIGITALT Pedagogiskt ledarskap 100 gp

Kritisk bearbetning av information från olika källor. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information. Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och kommunikation. Eleven ger också exempel på hur interaktion och kommunikation påverkar människors lärande och deltagande Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.


Hattmakaren smedjebacken
what happened to simbas son kopa

Brukskultur och Källkritiska aspekter – Alléskolans bibliotek

Användning av genetiska Kritisk bearbetning av information från olika källor. •. Interaktion och  Janusinfo är Region Stockholms webbplats för samlad producentobunden Riktlinjer för val av läkemedelsbehandling vid olika sjukdomar. Den medicinska informationen på Janusinfo bygger på kritisk granskning av originalkällor. Redaktionen ansvarar för sedvanlig redaktionell bearbetning av materialet, såsom  med inriktning att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt ur ett samhällsperspektiv skall kunna »söka information från olika källor, be- arbeta bland 19 uppgifter, söka och bearbeta information samt muntligt och skriftligt. tillägna sig kunskap i att söka och finna, att källkritiskt granska, att bearbeta och använda information från olika källor och med olika hjälpmedel (Lpo 94 s.