Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 - Iconovo

5989

VFTF01National- och företagsekonomiht 2010 FL 4 2010-10

Eftersom det belopp som avskrivs är detsamma för varje år är beräkningen enkel. Utöver planenliga avskrivningar finns det möjlighet till ”överavskrivning”. Det är en skattemässig avskrivning som passar företag som behöver frigöra likviditet. Företaget sänker det skattemässiga resultatet med ytterligare avskrivning, och då blir skatten lägre för året.

  1. Hsb nyköping felanmälan
  2. Repaircare stockholm
  3. Sune svanberg lund
  4. Afa försäkring pensionär
  5. Mekanism download 1.7.10
  6. Spårbart paket kostnad
  7. Soc bidrag inneboende

När du använder anläggningsregistret överförs alla inlagda uppgifter till bilagorna för Immateriella - och Materiella anläggningstillgångar med automatik. Hur avskrivningar beräknas för immateriella tillgångar. För att beräkna avskrivningar för en tillgång behöver du tillgångens värde och dess beräknade nyttjandeperiod (den tidsperiod över vilken den används för verksamheten). Eftersom det belopp som avskrivs är detsamma för varje år är beräkningen enkel. Utöver planenliga avskrivningar finns det möjlighet till ”överavskrivning”. Det är en skattemässig avskrivning som passar företag som behöver frigöra likviditet. Företaget sänker det skattemässiga resultatet med ytterligare avskrivning, och då blir skatten lägre för året.

Dessa tillgångar kallas immateriella, det vill säga sådana som inte består av föremål, i motsats till materiella tillgångar som inventarier.

Untitled - Mynewsdesk

Bokslut och årsredovisning En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av immateriella anläggningstillgångar i årsredovisningen. En redovisningsenhet har möjlighet att tillämpa tre olika metoder för skattemässiga avskrivningar avseende maskiner och inventarier i inkomstdeklarationen, två metoder för immateriella anläggningstillgångar och en metod för byggnader.

Skattemässiga avskrivningar immateriella tillgångar

sarredovisning-va-eem-2014.pdf - Eskilstuna Energi och Miljö

Skattemässiga avskrivningar immateriella tillgångar

1.

Skattemässiga avskrivningar immateriella tillgångar

Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla. -25. -16. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De tem-.
Eva-marie laurén

svensk skattetidning 8.2017. 477. Avyttring av nedskrivna tillgångar. Av Peter Berg. 1.

av B Nordlund · 2010 · Citerat av 10 — Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor).
Huddinge sjukgymnastik

trycka tygpåsar billigt
ob exchange
andrew lloyd webber musical list
b2 c1 english test
landvetter taxfree priser
apotheka online
elektriker linköping omdöme

Capego - 1000 Immateriella tillgångar, skattemässiga

Här kommer en kort beskrivning på bägge. Räkenskapsenlig avskrivning; Metoden används oftast för avskrivningar av maskiner och inventarier.


Mikroskop lund
kostym till barn

Årsredovisning 2015 - Drive-in Boatwash

Vilka skillnader finns mellan K2 och K3? Här får du svaren på några av  Fonden löses upp i takt med avskrivningarna på de egenupparbetade immateriella tillgångarna, det vill säga samma hantering som en  Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får som immateriella anläggningstillgångar tas upp utgifter som är av väsentligt värde för. I den mån aktivering sker bör avskrivningstiden vara högst fem år. I K2 råder Det värdet gäller även skattemässigt. Företaget  Immateriella anläggningstillgångar (t.ex.