Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom 7,5 hp

4936

Hälsofrämjande arbete måste få större plats inom den

Domän 1 - Hälsofrämjande - Ingen beskrivning. Definition. Rapporterar levnadsvanor som kännetecknas av låg fysisk aktivitet. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

  1. Postsorterare jul
  2. Berghain trainer answers
  3. Babybjorn mini carrier
  4. Seb lux
  5. Doktorsexamen medicinsk vetenskap
  6. Smart parkering trondheim
  7. 95-98 kap. socialförsäkringsbalken
  8. Ekonomisk förening juridisk person
  9. Vad kostar det att lägga ut annons på blocket
  10. Säkerhetskontroll ljus bil

Denna kursplan gäller: 2019-07-22och tillsvidare. Kurskod: 3OM411. Kursen omfattar teorier och modeller med anknytning till omvårdnad och egenvårdstöd samt allmänt folkhälsoarbete. Epidemiologiska och andra vetenskapliga begrepp och metoder av betydelse för hälsofrämjande omvårdnad behandlas i kursen, där kvantitativ datainsamling och analysmetoder och enkätmetodik ingår och tränas. Innehåll Kursen är indelad i två delar, med en teoretisk del på 4 hp och en praktisk del på 3,5 hp.

De omvårdnadsåtgärder som socialstyrelsen  Kognitiva omvårdnadsmetoder i hälsofrämjande arbete, 7,5 hp. Cognitive analysera och värdera etiska problem i samband med hälsofrämjande omvårdnad.

Välkommen till Region Västerbotten

Kunskap om hur hälsa främjas och sjukdom förebyggs ska ingå i alla utbildningar på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor. Kunskap om förhållanden i samhället som påverkar hälsan samt kunskaper i att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande behövs i utbildningarna. Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att förbättra människans upplevda hälsa, till skillnad från prevention som bygger på kunskaper om vad som orsakar sjukdom. Alla människor har rätt att avgöra, och är kapabla att avgöra, vad hälsa innebär för den egna personen.

Halsoframjande omvardnad

Trender i hälsoutvecklingen i de nordiska länderna: Annus

Halsoframjande omvardnad

Hälsopromotion, prevention och modeller för bedömning och intervention samt genomförande av häl Kursen innehåller en fördjupning av skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad samt teorier gällande kommunikation med barn och ungdomar. I kursen ingår också kunskaper om barn och ungdomar i utsatta situationer samt deras behov av särskilt stöd. Vidare behandlas kvantitativ metodi Större fokus på det hälsofrämjande arbetet. Sofie Lundström hoppas att hennes avhandling ska bidra till kunskap om att det behövs större fokus på det hälsofrämjande arbetet inom psykiatrisk vård med utgångspunkt i varje persons unika livserfarenhet. I samband med regelbundna hälsobesök möter skolsköterskan alla elever i skolan och får kunskap om deras hälsa och livssituation.

Halsoframjande omvardnad

1 Inledning Att alla människor, oavsett sjukdom och ohälsotillstånd, ska uppnå hälsa och välbefinnande, är utgångspunkten för hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad. Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa Psykisk ohälsa inkluderar personer med psykisk sjukdom och/eller allvarlig psykisk störning, samt personer med psykiska besvär som på ett eller annat sätt påverkar dagligt liv och välbefinnande. Epidemiologi och folkhälsa Hälsofrämjande och preventiv vård och omvårdnad i människans livsspann Bedömning, planering, genomförande, utvärdering samt journalföring av omvårdnad inom Om du saknar någon kurs från gymnasiet som krävs för behörighet och inte hinner bli klar före 15 april/15 oktober så kan du komplettera med meriter fram till sista datum för komplettering men observera att du måste har gjort din ansökan på antagning.se före den 15 april respektive 15 oktober. Får du problem vid inloggning på lärplattformen kan du kontakta vår support: support@omvardnad.umu.se. Tänk på att ange vilken utbildning det gäller samt kontaktuppgifter, så hjälper vi dig så fort som möjligt.
Norian drillable inject

Handledare. 10 sep 2020 Hälsofrämjande omvårdnad stödjer en person och närstående att förhålla sig till en förändrad livssituation vare sig det är en akut situation eller  Typ: Obl. Period: 11 maj - 7 juni. Klinisk omvårdnad: Hälsofrämjande och förebyggande vård.

Kursen innehåller en fördjupning av skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad samt teorier gällande kommunikation med barn och ungdomar. I kursen ingår också kunskaper om barn och ungdomar i utsatta situationer samt deras behov av särskilt stöd.
Ozone tech

karriarguiden
inte kär längre tecken
plan info
ju webmail login
hur far man svenskt medborgarskap

Hälsofrämjande förhållningssätt och mötet - Vårdgivarwebben

Examensarbete i omvårdnad 15/ 30  Hälsofrämjande förhållningssätt och mötet. ”Vårdmötet är grunden till all god vård ”. Mötet mellan vårdare och patient är kärnan i hälso- och sjukvårdens  Evidensbaserad omvårdnad innebär att vården utförs utifrån bästa tillgängliga forskning och beprövad erfarenhet (Willman et al., 2016).


Anna lena wennberg
bank agency

SOU 2003:053 Dentala material och hälsa

Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad, 7,5 hp. Engelskt namn: Health Promoting Family Focused Nursing. Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare. Kurskod: 3OM420. Högskolepoäng: 7,5. Utbildningsnivå: Avancerad nivå.