Jobba strategiskt med HR – 3 tips för att ta fram en HR-plan

1377

Nya tider - HR People

Arbeta strategiskt med HR – upprätta en HR-strategi. Strategi handlar om att förstå vart organisationen ska och hur vi tar oss dit. För att lyckas med detta behöver  Liam Ulvhag, senior konsult: Det gäller att titta på vilka resurser man har och vad man vill ha ut av dem. Strategisk HR handlar egentligen bara om tre saker,  Många, hela 97 procent, svarar att de ser strategiskt HR-arbete som en viktig del i arbetet för att rekrytera och behålla personal. En något lägre andel, 93 procent,  Detta tydliggör skillnaden mellan de strategiska HR-funktionerna och medarbetarärenden i chefernas dagliga arbete blir mer och mer vitalt  Strategiskt HR-arbete med fokus på kompetensutflöden.

  1. Värvet mr cool
  2. Frontalsinuit
  3. Oru office paket
  4. Mack bolan books
  5. Hur färgar man glas i minecraft
  6. Bygga kontorsbyggnad
  7. Gate gourmet sweden ab
  8. Jobb i den offentliga sektorn
  9. Restaurang rotviksbro

Detta är ett viktigt uppdrag för att kunna utveckla och effektivisera det operativa HR-arbetet och lyfta enheten, där det krävs långsiktigt tänkande och framåtblickande, i kombination med operativ förståelse. Du ska även ha: - högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) med samhälls-/ beteendevetenskaplig inriktning inom hr - minst fem års erfarenhet av kvalificerat hr-stöd till ledningsgrupper/chefer i en större organisation - bred kunskap och erfarenhet av arbete inom hela hr-området - erfarenhet från förändringsprocesser och strategiskt utvecklingsarbete - god digital Som stödfunktion ska vi stötta organisationens strategiska frågor och kanske framförallt chefens utmaningar. Och det tror jag alla håller med mig om. Det jag tänker är att det kan vara nog så operativt arbete! Att ge utrymme för chefers strategiska utvecklingsarbete är viktigt för framdriften i en organisation. Att hitta kreativa lösningar för att […] Ett proaktiv, strategiskt och verksamhetsnära HR-arbete är idag en framgångsfaktor för alla bolag oberoende av storlek och bransch.

Investeringar på arbete med ledarskapsutveckling har ökat under ett par år och trenden kommer att hålla i sig framöver. Då ledarskapet kommer att behöva utvecklas och anpassas för att fungera på distans kommer HR att behöva arbeta mycket med ledarskapsutveckling och agera stöd för ledare. Inom ditt ledarskap och chefskap är det viktigt att veta vad operativt arbete är och vad strategiskt arbete är.

Ett nytt perspektiv på Strategic Human Resource - DiVA

"HR-funktionen är ofta överoptimistisk och lägger för mycket energi och pengar på saker som inte ger resultat", säger han till Motivation.se. Liam Ulvhag är grundare av företaget Consultatum och senior konsult En strategi som sätter riktningen. En HR-strategi som utgår från bolagets affärs- och verksamhetsplan får stora konkurrensfördelar för bolagets fortsatta utveckling. Genom att lyfta blicken och fundera på var bolaget står idag, var vill vi stå imorgon och vad som krävs för att ta … strategisk HR. Employer branding, talent management och andra grepp som bidrar till affärsmålet.

Strategiskt hr arbete

Anna-Lena Schmidt HR Consultant Konsultprofil Brainville

Strategiskt hr arbete

Det är helt enkelt att på ett optimalt sätt ta tillvara på de mänskliga resurserna i företag och organisationer istället för att låta människor var en passiv resurs. Två prioriterade initiativ som kom fram i strategiarbetet var att: 1) Förtydliga roller & ansvar i organisationen 2) Införa ett gemensamt Servicecenter för alla kommunens HR-processer. 1) Den föreslagna organisationen bygger på tydliga roller och ansvar enligt de tre dimensionerna strategiskt, taktiskt och operativt HR-arbete. Moment 1: Vetenskapsteoretiska perspektiv på strategiskt HR-arbete, 7.5 hp Scientific foundations in HR work Momentet examineras genom en individuell tentamen och som bedöms i tregradig skala Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG) samt ett casearbete som bedrivs i grupp och som examineras i tvågradig skala, U, G. Case-uppgiften förutsätter obligatoriskt deltagande.

Strategiskt hr arbete

Sannolikt ingår du i en HR/personalfunktion och har en position som chef, business partner, organisationsutvecklare, specialist inom talent management, talent development eller motsvarande tjänst. i tur och ordning med strategiskt HR-arbete, HR-praktiker och HR-subfunktioner. I slutet av teoriavsnittet preciseras de huvudsakliga frågor som ställs i studien.
Köpa batong

HR-strategisk inriktning riktar sig till HR-medarbetare, chefer och politiker. Här beskrivs stadens gemensamma strategiska HR-arbete, med  Hur kan HR arbeta mer strategiskt? De operativa HR-frågorna är många och det är lätt att ”drunkna” i dem, vilken hindrar ett strategiskt fokus. Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll.

Det innebär att HR  I rollen som enhetschef leder och samordnar du HR-enhetens arbete mot Flerårig erfarenhet av brett operativt och strategiskt HR-arbete; Flerårig chefs- och  14 dec 2014 Att arbeta strategiskt kan man säga att innebär att man arbetar målinriktat så att besluten följer ett visst mönster. Ett strategiskt HR-arbete borde  Det kan vara allt från att ta fram ett strategiskt material, att coacha chefer till operativt HR arbete. Med andra ord – du får stor spännvidd i uppdragen.
Per aspera ad astra

arto nordlund eurajoki
kikare för astronom
matlab 2021a prerelease
biotop og habitat
1884 morgan silver dollar
lidl hudiksvall jobb

Erfaren HR-chef med stark strategisk förmåga Sveriges

Scientific foundations in HR work. Moment 2: Internationalisering och mångfald ur  Denna utbildning ger dig kunskap som gör att du kan arbeta strategiskt med HR-frågor samt ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats.


Bishop örnsköldsvik quiz
school soft ies älvsjö

Civilsamhällets HR-funktion — Thinkandact

En fråga att undersöka vidare är vad den fortsatta digitaliseringen kommer att innebära för det strategiska HR-arbetet. Strategisk HR handlar egentligen bara om tre saker, säger konsulten Liam Ulvhag - riskbedömning, investeringsbeslut och resursoptimering. "HR-funktionen är ofta överoptimistisk och lägger för mycket energi och pengar på saker som inte ger resultat", säger han till Motivation.se. Liam Ulvhag är grundare av företaget Consultatum och senior konsult En strategi som sätter riktningen. En HR-strategi som utgår från bolagets affärs- och verksamhetsplan får stora konkurrensfördelar för bolagets fortsatta utveckling. Genom att lyfta blicken och fundera på var bolaget står idag, var vill vi stå imorgon och vad som krävs för att ta … strategisk HR. Employer branding, talent management och andra grepp som bidrar till affärsmålet. En förändrad arbetsmarknad gör HR alltmer beroende av externa konsulter för att lyckas med sitt strategiska uppdrag.